juli
16

HULPPERSONEN:  familie, vrienden, buren of professionele hulp 

Vaak zijn dit 3 mensen uit de eigen vertrouwde omgeving, maar er kan ook gekozen worden voor professionele opvolging. Een combinatie van beide is uiteraard ook mogelijk. Als richtlijn wordt hierbij uitgegaan dat de hulppersoon binnen 20 minuten aanwezig moet kunnen zijn.

Omdat er gedurende het leven veranderingen kunnen plaatsvinden waardoor de hulpvraag verandert is het altijd mogelijk om de hulppersonen aan te passen of om professionele hulp toe te voegen. Het alarmapparaat is als het ware levensloopbestendig en hoeft niet te worden vervangen door andere apparatuur. Zo behoudt u altijd uw eigen vertrouwde alarmknop en wordt bespaard op eventuele nieuwe plaatsingskosten.

Familie, vrienden of professionele zorg ? U bepaalt zelf uw hulp-personen !