juni
23

Uw processen efficienter inrichten zodat u zich meer kunt richten op uw zorgtaken ?

Als zorginstelling wilt u uw klanten zowel intramuraal als extramuraal voorzien van de juiste zorg. Hierbij maakt u in de uitvoering het onderscheid tussen geplande en ongeplande zorg. Om er voor te zorgen dat uw klanten bij een onverwachte gebeurtenis eenvoudig uw hulp kunnen inroepen kunnen zij gebruik maken van een zorgalarmapparaat (zusteroproepsysteem) met draadloze alarmknop. Hierdoor staan uw klanten altijd in contact met uw zorgorganisatie en kunt u snel ter plaatse zijn in geval van een valpartij of een andere zorgvraag. Hiernaast kan randapparatuur zoals een bewegingsmelder of belmat er voor zorgen dat uw kostbare zorgcapaciteit efficiënter wordt ingezet.

Als gevolg van de steeds veranderende samenleving en regelgeving, zoals de scheiding tussen wonen en zorg, is de rol van een zorginstelling voortdurend in beweging en moeten er voortdurend nieuwe keuzes gemaakt worden. Dit geldt ook voor de uitvoering van de dienst zorgalarmering. Als zorginstelling heeft u uw organisatie ingericht om op de juiste plaats, op het juiste tijdstip, de juiste zorg te kunnen faciliteren. Tevens bent u de organisatie waar mensen naar toe komen voor het aanvragen van de dienst zorgalarmering.

Maar voor de niet zorg gerelateerde aspecten, zoals de organisatorische en technische invulling van de dienst zorgalarmering, kunt u beter de samenwerking zoeken met een gespecialiseerde organisatie zoals M-ALERT. Het investeren in apparatuur, het op peil houden van technische kennis, het oplossen van storingen, het incasseren van abonnementsgelden en de organisatorische uitvoering zijn activiteiten die uw organisatie onnodig financieel en operationeel belasten. Door o.a. gebruik te maken van de gebruikersvriendelijke klantenportal van M-ALERT kan veel tijd worden bespaard en kan de dienst zorgalarmering vaak behouden blijven zonder dat de prijs voor de gebruiker hoeft te stijgen.

Denkt u dat de diensten van M-ALERT een bijdrage kunnen leveren aan het efficiënter inrichten van uw processen zodat u zich meer kunt richten op uw zorgtaken? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

De techniek, organisatie en het beheer van de dienst zorgalarmering uitbesteden ? Dit kan
vanaf nog geen 0,50 per dag !