juni
23

De doelstelling van de WMO is het stimuleren van participatie en zelfredzaamheid van alle burgers.

Een belangrijk uitgangspunt van deze Wet Maatschappelijke Ondersteuing is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Dat ze mee blijven doen aan de samenleving. Ook als dit door ziekte, beperking of ouderdom moeilijker wordt. Vaak springen familie, vrienden en bekenden bij. U als welzijnsinstelling biedt ondersteuning als mensen niet terug kunnen vallen op hulp in hun omgeving en zelf geen oplossing kunnen organiseren voor hun vraag of probleem.

Een laagdrempelige oplossing om mensen langer zelfstandig thuis te kunnen laten wonen is de dienst personen alarmering. Door het gebruik van een alarmapparaat met draadloze alarmknop staat de hulpbehoevende altijd in contact met zijn of haar omgeving en wordt het gevoel van zelfredzaamheid aanzienlijk vergroot.

In de steeds veranderende en complexere samenleving is de rol van een welzijnsinstelling voortdurend in beweging. Ook m.b.t. de uitvoering van de dienst personen alarmering. Als welzijnsinstelling bent u als geen ander in staat om het sociaal netwerk van een hulpbehoevende in kaart te brengen en te mobiliseren. Tevens bent u hét loket waar mensen naar toe komen voor het aanvragen van de dienst personen alarmering.

Maar voor de niet welzijn gerelateerde aspecten, zoals de organisatorische en technische invulling van de dienst personen alarmering, kunt u beter de samenwerking zoeken met een gespecialiseerde organisatie zoals M-ALERT. Het investeren in apparatuur, het op peil houden van technische kennis, het oplossen van storingen, het incasseren van abonnementsgelden en de organisatorische uitvoering zijn activiteiten die uw organisatie onnodig financieel en operationeel belasten. Door o.a. gebruik te maken van de gebruikersvriendelijke klantenportal van M-ALERT kan veel tijd worden bespaard en kan de dienst personen alarmering vaak behouden blijven zonder dat de prijs voor de gebruiker hoeft te stijgen.

Denkt u dat de diensten van M-ALERT een bijdrage kunnen leveren aan het efficiënter inrichten van uw processen zodat u zich meer kunt richten op uw welzijnstaken? Neem dan vrijblijvend contact met ons op !

Stimuleren van langer zelfstandig thuis blijven wonen door middel van zorgalarmering.
vanaf nog geen 0,50 per dag !