juli
16

Meer balans tussen uw werk, sociaal leven en zorgtaken ?

In de huidige tijdgeest wordt het zorgen voor een partner, familielid, vriend of kennis een steeds grotere vanzelfsprekendheid en neemt het aantal mantelzorgers en hulpvragers fors toe. Door deze toename en de complexe combinatie van mantelzorg, werk en een sociaal leven raken steeds meer mantelzorgers overbelast. Om er voor te zorgen dat u als mantelzorger meer rust krijgt kan de dienst personenalarmering een oplossing bieden. Door het gebruik van een alarmapparaat met draadloze alarmknop staat de zorgbehoevende altijd in contact met zijn of haar omgeving en wordt het gevoel van zelfredzaamheid aanzienlijk vergroot.

Omdat u als mantelzorger niet altijd meer fysiek aanwezig hoeft te zijn krijgt u meer rust en ruimte om uw zorgtaken, uw werk en uw eigen sociaal leven beter op elkaar af te stemmen. De eenvoudige druk op de alarmknop zorgt ervoor dat u altijd in contact staat met uw naaste waarvoor u zorgt.

Denkt u dat de dienst personenalarmering een bijdrage kan leveren aan het afstemmen van uw zorgtaken, werk en sociaal leven ? Neem dan vrijblijvend contact met ons op of vraag de dienst direct aan via deze website!

Meer balans tussen uw werk, sociaal leven en zorgtaken ? Zorgalarmering kan hierbij helpen.
vanaf nog geen 0,50 per dag !