juni
23

De doelstelling van de WMO is het stimuleren van participatie en zelfredzaamheid van alle burgers.

Een belangrijk uitgangspunt van deze Wet Maatschappelijke Ondersteuing is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Dat ze mee blijven doen aan de samenleving. Ook als dit door ziekte, beperking of ouderdom moeilijker wordt. Vaak springen familie, vrienden en bekenden bij. U als gemeente biedt ondersteuning als mensen niet terug kunnen vallen op hulp in hun omgeving en zelf geen oplossing kunnen organiseren voor hun vraag of probleem.

Een laagdrempelige oplossing om mensen langer zelfstandig thuis te kunnen laten wonen is de dienst personen alarmering. Door het gebruik van een alarmapparaat met draadloze alarmknop staat de hulpbehoevende altijd in contact met zijn of haar omgeving en wordt het gevoel van zelfredzaamheid aanzienlijk vergroot.

U als gemeente kunt deze dienst eenvoudig faciliteren door gebruik te maken van het Loket PersonenAlarmering (www.loketpa.nl). Dit loket is speciaal voor gemeenten, welzijn- en zorginstellingen ontwikkeld. Op deze site is alle informatie te vinden met betrekking tot personenalarmering. Ook kan men zich op een eenvoudige wijze digitaal aanmelden en kunnen er wijzigingen worden doorgegeven via dit loket. Uiteraard kunnen inwoners van uw gemeente ook gewoon telefonisch contact opnemen met onze klantenservice. Achter het loket PersonenAlarmering zit een netwerk van samenwerkende partners die ook in uw gemeente professionele personenalarmering diensten kunnen organiseren/leveren op het gebied van zorg en welzijn.

Denkt u dat deze dienst een bijdrage kan leveren aan het WMO-beleid van uw gemeente ? Neem dan vrijblijvend contact met ons op !

Stimuleren van langer zelfstandig thuis blijven wonen door middel van zorgalarmering.
vanaf nog geen 0,50 per dag !